Обявяване тръжна процедура по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020″

by / вторник, 29 септември 2020 / Published in новини

Във връзка с изпълнението на договор ДБФП BG16RFOP002-2.040-0130-C01 по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020″ ХЕТТРИК ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет на дейност –

Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1/ ОП 1/ – Автоматична етикетираща машина – 1 бр
  1. Обособена позиция 2 /ОП 2/ – Индустриално оборудване за опаковане на продукти – 1бр
  1. Обособена позиция 3/ ОП 3/ – Автоматична термосвиваща опаковъчна машина – 1 бр

Срок за подаване на оферти: 06 октомври 2020 г.

Документите по процедурата може да изтеглите от тук:

https://drive.google.com/open?id=1P6UxbLiuwOHgNviRj39kT0byxgw_aRcn

29/09/2020 – 15:45:32

TOP