Обявяване тръжна процедура по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020″

by / вторник, 21 април 2020 / Published in новини

Във връзка с изпълнението на договор ДБФП BG16RFOP002-2.040-0130-C01 по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020″ ХЕТТРИК ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет на дейност –

Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Машина за затваряне на консервни кутии – 1 бр.;

Обособена позиция 2 – Колоидна мелница – 1 бр.;

Обособена позиция 3 – Картонена машина – 1 бр.;

Обособена позиция 4 – Автоматична термосвиваща опаковъчна машина – 1 бр.;

Обособена позиция 5 – Автоматична етикетираща машина – 1 бр.;

Обособена позиция 6 – Полуавтоматична пълначна машина – 1 бр.;

Обособена позиция 7 – Индустриален мастилено-струен принтер – 2 бр;

Обособена позиция 8 – Машина за увиване на палети със стреч фолио – 1 бр.;

Обособена позиция 9 – Индустриално оборудване за опаковане на продукти – 1бр.;

Обособена позиция 10 – Сушилна камера – 1 бр.;

Обособена позиция 11 – Съд за варене на захарен сироп- 2 бр.;

Обособена позиция 12 – Електрически стакер – 2бр.;

Обособена позиция 13 – Автоматична зареждаща лента за локум – 1 бр.

 

Срок за подаване на оферти: 29 април 2020 г.

 

Документите по процедурата може да изтеглите от тук:

https://drive.google.com/open?id=1P6UxbLiuwOHgNviRj39kT0byxgw_aRcn

04/21/2020 – 16:21:32

TOP